מערכת רישום - הכפר הירוק

הליך הרשמה לשנת הלימודים תשפ”ב

   תלמידים והורים יקרים השלום והברכה,

הכפר הירוק הוא בית ספר של מצוינות לימודית, ערכית וחברתית. רמת הדרישות הלימודיות היא גבוהה ביותר ומתאימה אך ורק לתלמידים עם מוטיבציה לימודית גבוהה המוכנים להשקיע מאוד בלימודיהם ואינם מפריעים למורים ולתלמידים אחרים בתהליך הלמידה, אלא אף מטייבים אותו.

הרישום להגרלה הסתיים ב 15.12.20 בשעה 15:00.

בימים אלה נשלחו הודעות קבלה למשפחות התלמידים המועמדים ללימודים בכפר הירוק לכיתה ז’. הודעות בדבר קבלה לכיתות ט’-י’ ישלחו במהלך חודש פברואר.
לכל האחרים, שעולים לכיתה ז’ שלא עלו בהגרלה ולא קיבלו זימון מאתנו, ניתן להירשם ברשימת ההמתנה בקישור שלהלן ואתם תוזמנו בהמשך להליך רישום בהתאם למקומות פנויים, ככל שיתפנו.

לחץ כאן לרישום לרשימת ההמתנה

ג

ההרשמה לכיתות ח’ לתלמידי חוץ סגורה.

לתלמידי הפנימייה ההרשמה פתוחה לכל המסלולים והכיתות (נא לתאם הליך של רישום בטלפון מספר: 03-6455641/2 בין השעות 8:15-12:00). 

בנוסף, שימו לב:

א. אין בכפר הירוק כיתות חינוך מיוחד מכל סוג שהוא, או כיתות קטנות למתקשים (40 תלמידים בכל כיתה).
ב. על התלמידים חלה חובה להירשם גם לכיתה ז’ על פי אזורי הרישום בישוב בו הם מתגוררים.
ג. על כל תלמיד להמציא אישור לימודי חוץ ממחלקת החינוך ביישוב מגוריו, כתנאי ללימודים ב”כפר הירוק”.

שימו לב- העדפה בקבלה תינתן לתלמידי פנימיה (מותנה בעמידה בתנאי קבלה). תלמידי הפנימיה מקבלים סיוע לימודי צמוד אחה”צ ומגיעים ל-100% זכאות בבחינות הבגרות.


ימים פתוחים לתלמידים המעוניינים להצטרף לפנימייה

הימים הפתוחים יתקיימו בכפר הירוק בימי ו’ בשעה 9:00 פנים אל פנים בתאריכים הבאים:

23.04.21

21.05.21

25.06.21

 

תהליך הרישום והקבלה לכיתה ז’-י”א לתלמידי פנימייה 

לרישום לפנימייה לחץ כאן.

לפרטים נוספים על הפנימייה ניתן ליצור קשר בטלפון 03-6455641/2 בין השעות 8:15-12:00.

:דואר אלקטרוני kfaryarok.sheli@gmail.com

לפני שאתם נרשמים לכפר הירוק, שימו לב:

הכפר הירוק הוא בית ספר שחרט על דגלו מצוינות לימודית, ערכית וחברתית. רמת הדרישות הלימודיות היא גבוהה ביותר ומתאימה אך ורק לתלמידים סקרנים, רציניים ובעלי מוטיבציה לימודית גבוהה, המוכנים להשקיע מאוד בלימודיהם.

כמו כן, חשוב לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:

  • ההרשמה לכיתות ח’ לתלמידי חוץ סגורה.

  • בכפר הירוק אין כיתות המיועדות לחינוך מיוחד או כיתות קטנות לתלמידים הזקוקים למסגרות אינטימיות ומצומצמות. הכיתות שלנו מונות 40 תלמידים.

  • על כל התלמידים העולים לכיתה ז’ חלה חובה להירשם, בנוסף לכפר הירוק, גם לבית הספר בישוב בו הם מתגוררים בהתאם לאזור הרישום.

  • עבור תלמידים העולים לכיתה ז’ עד ט’, יש להמציא “אישור לימודי חוץ” ממחלקת החינוך ביישוב המגורים כתנאי ללימודים בכפר הירוק. לא ניתן ללמוד בבית הספר בכפר הירוק ללא אישור זה.

  • ניתנת העדפה בקבלה לתלמידי פנימייה (מותנה בעמידה בתנאי הקבלה). במסגרת הפנימייה מקבלים התלמידים סיוע לימודי מותאם בשעות אחה”צ ולשמחתנו מגיעים לשיעור של 100% זכאות בבחינות הבגרות.

  • ההרשמה ללימודים כתלמידי חוץ לכיתות ט’-י”א היא על בסיס מקום פנוי.

  • הרישום לכיתות מחוננים מתאפשר רק לתלמידים מחוננים שאין במקום מגוריהם כיתת מחוננים.

תהליך הרישום והקבלה לכיתה ז’ לתלמידי חוץ לכלל המסלולים

הרישום לכיתה ז’ לתלמידי חוץ מתבצע באמצעות הגרלה. ההגרלה תתקיים במחצית השנייה של חודש דצמבר 2020 בפיקוח משרד החינוך והנהגת ההורים. מתוך כלל הנרשמים יוגרלו 50% בנים ו-50% בנות.

 

  • ההרשמה להגרלה מתבצעת באופן מקוון באתר האינטרנט של הכפר הירוק בכתובת: https://obp-od.com/.

  • ההרשמה להגרלה תחל ביום ג’ 1.12.20 בשעה 09:00 ותסתיים ביום ג’ 15.12.20 בשעה 15:00.

  • לקראת סוף חודש ינואר 2021, יישלח לתלמידים שיעלו בהגרלה מכתב בדוא”ל המודיע להם כי הם התקבלו במעמד של “תלמיד על תנאי”. תלמידים אלו, יחד עם הוריהם (הורה אחד לכל הפחות), יוזמנו לפגישה אישית עם אחד מאנשי הצוות של הכפר הירוק כדי להכירם באופן אישי ולבחון את התאמתם למסלול אותו בחרו.

  • תלמידים המתגוררים בחו”ל יוזמנו לפגישה מקוונת באמצעות ה-ZOOM.

  • לקראת הפגישה האישית, על המועמדים לפתוח “תיק מועמד” (מידע והנחיות בנוגע לפתיחת “תיק מועמד” מובאות בהמשך).

  • בתום התהליך, יקבל הצוות החינוכי של הכפר הירוק החלטה סופית בנוגע לשיבוץ המועמד והתאמתו למסלול.

  • במקביל, מתבקשים ההורים לקבל מהרשות המקומית או המועצה את “אישור לימודי החוץ” ולדאוג להעברת האישור הרפואי למרפאת הכפר הירוק לאישורה הסופי.

 

תהליך הרישום והקבלה לכיתה ז’ לתלמידי חוץ ופנימייה למסלולים: מופ”ת, מחוננים ומוסיקה קלאסית

  • הקבלה לאחד מהמסלולים הנ”ל אינה מבטיחה קבלה אוטומטית למסלולים האחרים. אי לכך, אנו ממליצים למועמדים למסלולי מופ”ת, מחוננים ומוסיקה קלאסית להירשם להגרלה כדי לנסות ולהתקבל למסלול חלופי במידה ולא יתקבלו למסלולים הנ”ל או במידה ויהיו מעוניינים להירשם למסלול אחר.

  • במקביל לרישום להגרלה, יש לבצע את השלבים הבאים:

   • תלמידים המעוניינים במסלול מחוננים – יש לבצע רישום ותשלום לבחינה באתר של מכון קרני: https://www.mahonkarni.com/ .
    ההרשמה למסלול מחוננים היא עד לתאריך 31.12.20.

    לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים תשפ”ב נדרשים במבחן הקבלה לכיתות מחוננים בעל יסודי גם תלמידי כיתות ו’ העולים לכיתה ז’, שלמדו בכיתת מחוננים ביסודי. התלמיד יוזמן לראיון קבלה לכיתת מחוננים רק לאחר אישור מכון קרני וקבלת התוצאות ממנו.

   • תלמידים המעוניינים במסלול מופ”ת – יש לבצע רישום ותשלום לקורס להכרת תכנית מופ”ת בכתובת: https://www.reshetmofet.org/iw/.
    ניתן להירשם עד לתאריך 8.12.20

   • הקורס יתקיים באופן מקוון במהלך חופשת החנוכה בין התאריכים 13 ל-17 בדצמבר 2020.

   • תלמידים המעוניינים במסלול מוסיקה קלאסית יוזמנו לאודישן. תאריך לאודישן יישלח להורים לאחר הליך פתיחת תיק.

  • יש לפתוח “תיק מועמד/ת” על פי ההנחיות המפורטות בהמשך.

  • המועמדים למסלולים אלו, יוזמנו יחד עם הוריהם (הורה אחד לכל הפחות), לפגישה אישית עם אחד מאנשי הצוות של הכפר הירוק כדי להכירם באופן אישי ולבחון את התאמתם למסלול אותו בחרו.

  • תלמידים המתגוררים בחו”ל יוזמנו לפגישה מקוונת באמצעות ה-ZOOM.

  • בתום התהליך, יקבל הצוות החינוכי של הכפר הירוק החלטה סופית בנוגע לשיבוץ המועמד והתאמתו למסלול ולכפר הירוק.

  • במידה והתלמיד יתקבל, מתבקשים ההורים לקבל מהרשות המקומית או המועצה את “אישור לימודי החוץ” ולדאוג להעברת האישור הרפואי למרפאת הכפר הירוק לאישורה הסופי.

 • תלמידי חוץ – יש למלא את כל הטפסים המופיעים בקישור הבא: לחץ כאן 

  (עקב תקלה זמנית ניתן להוריד את הטפסים רק דרך קליק ימני > שמירת קישור בשם)

:דואר אלקטרוני kfaryarok.sheli@gmail.com

 

 Python_720x150

עדכונים